Glasherstel met Dörr isolerend monumentenglas

Glasherstel uitgevoerd met Dörr isolerend monumentenglas.
Glasherstel uitgevoerd met Dörr isolerend monumenten glas